Jak přejdu k využívání služby Můj Nový Web, pokud již nějaké webové stránky provozuji?

ACTIVE24 v současné době již tuto službu nenabízí, informace zde uvedené platí pouze pro již zřízené weby.

Nejdříve je nutné si službu Můj Nový Web objednat, toto lze provést pomocí autorizovaného požadavku ze Zákaznického centra.

Dříve vytvořené webové stránky nebudou ale automaticky přesunuty na službu Můj Nový Web, je třeba je vytvořit zcela novou prezentaci pomocí služby Můj Nový Web. Tuto novou prezentaci můžete vytvářet paralelně vedle původních stránek, na internetu zobrazovat původní obsah a teprve po jejich úplném dokončení zobrazovat nový obsah na internetu.

Přepnutí zobrazování z původního obsahu na obsah nově vytvořený pomocí služby Můj Nový Web lze provést v Zákaznickém centru nastavením služby Můj Nový Web na "aktivní". (V Zákaznickém centru přejděte v levém menu do sekce Služby/Hosting a servery/Virtuální servery, zde v seznamu klikněte na název domény, na které chcete službu Můj Nový Web aktivovat. V detailu serveru pak najdete možnost službu zapnout, nastavení se projeví během dvou hodin.)